Teatteri


 

 
Ulkomaillakin voisi olla kiva käydä teatterissa, mutta se vaatisi aika hyvää kielitaitoa. Tai riippuu tietysi teatterin luonteesta. Jos siinä ei paljoa puhuta niin hyvin varmaan voisi teatteri -esityksestä nauttia vaikka ei kieltä ymmärtäisikään. Toisaalta olen monesti käynyt teatterissa Suomessakin, viimeksi Turun Kaupunginteatterissa, sen ohjelmistoon voi tutusta teatterimatka.fi/turun-kaupunginteatteri/. turussa asuva serkkuni puhuu hyvin ruotsia ja hän sanoi mieluummin käyvänsä Åbo Svenska Teaterissa  teatterimatka.fi/abo-svenska-teater/. Teatterin ja tragedian historiaa: Väitetään, että tragedia koostuu kuudesta kvalitatiivisesta osasta, jotka ovat (tärkeysjärjestyksessä) mythos tai "tontti", ethos tai "luonne", dianoia tai "ajatus", leksis tai "diction", melos tai "song" ja opsis tai "spektaakkeli".  "Vaikka Aristoteleen poetiikka on yleisesti tunnustettu länsimaisessa kriittisessä traditiossa", Marvin Carlson selittää, "melkein kaikki yksityiskohtia hänen esitystyössään ovat herättäneet erilaisia ??mielipiteitä." Tärkeitä teatterin harjoittajia 20-luvulla ovat Konstantin Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, Jacques Copeau, Edward Gordon Craig, Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Joan Littlewood, Peter Brook, Jerzy Grotowski, Augusto Boal, Eugenio Barba, Dario Fo, Viola Spolin, Keith Johnstone ja Robert Wilson (ohjaaja). Stanislavski käsitteli teatteria kirjallisuuden itsenäiseltä taidemuodolta, jossa näytelmäkirjailijan panosta tulisi kunnioittaa vain yhden luovan taiteilijan yhdistelmästä.  Hänen innovatiivinen panoksensa moderniin teatteritietoon on säilynyt suuressa osassa viime vuosisadan valtavasta länsimaisesta suorituskyvyn koulutuksesta. Se, että monet hänen käsitystekniikkansa säännöt näyttävät olevan järkeä ja itsestään selvä, todistaa sen hegemonisen menestyksen.
Sisä-Suomessa on myös paljon hyviä teattereita, yksi suosikkini on Tampereen Työväen Teatteri teatterimatka.fi/tampereen-tyovaenteatteri/. Ja toinen mukava yllätys oli Kouvolan Teatteri teatterimatka.fi/kouvolan-teatteri/. Näyttelijät käyttävät usein peruskäsitteitäan tietämättä, että he tekevät niin.  Stanislavskin "järjestelmän" edistämisen ja kehittämisen ansiosta toimivat opettajat, jotka olivat aiempia opiskelijoita ja teoreettisten kirjoitusten lukuisia käännöksiä, hankkivat ennennäkemättömän kyvyn ylittää kulttuuriset rajat ja kehittää kansainvälinen ulottuvuus, joka dominoi keskusteluja toimista Euroopassa ja Yhdysvalloissa .  Monet toimijat rinnastavat rutiininomaisesti hänen "järjestelmänsa" Pohjois-Amerikan menetelmällä, vaikka jälkimmäisen yksinomaan psykologiset tekniikat ovat ristiriidassa Stanislavskin monimuuttujan, kokonaisvaltaisen ja psykofyysisen lähestymistavan kanssa. Se tutkii luonnetta ja toimintaa sekä "ulkoa" että "ulkoa" ja käsittelee näyttelijän mieliä ja kehoa osana jatkoa. Mutta kuinka teatteri ja esitykset yleensä luodaan, siitä tietoa www.omhspto.com/page14.php. Tai netistä voi etsiä lisää aiheesta.
 


 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2013-2016 Yhteystiedot: Eeva Leena, therodeohand@therodeohand.com